HUNIME : TENTIM TË DHUNËS : VARDISJET SEKSUALE

Dhuna seksuale

Dhuna seksuale ndaj grave merr shumë forma të ndryshme. Te çdo person i prekur pasojat janë të ndryshme. Ne i njohim pasojat e dhunës seksuale.

Shërbimet tona

Nëse keni qenë viktimë e dhunës seksuale, te ne do të gjeni këshilla dhe përkrahje të besueshme, profesionale dhe pa pagesë, dhe pavarësisht se sa kohë më parë ka ndodhur akti i dhunës dhe pavarësisht nëse është denoncuar rasti apo jo. Ne jemi përgjegjës për tre qarqet e kantonit të Cyrihut për çështjet e dhunës në familje në përputhje me Ligjin për Mbrojtje kundër Dhunës. Ne gjithashtu këshillojmë edhe anëtarët dhe profesionistët.

Ne ofrojmë

Këshillimet realizohen në qendrën këshilluese pas marrëveshjes telefonike. Frauenberatung sexuelle Gewalt është një qendër e njohur për mbështetjen dhe ndihmën e viktimave në kantonin e Cyrihut.

langstrasse 14 : 8004 zürich : telefon 044 291 46 46 : fax 044 242 82 14 :  e-mail : impressum : datenschutz