SILOVANJE : POKUŠAJ SILOVANJA : SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE

Seksualno nasilje

Seksualno nasilje nad ženama javlja se u mnogim oblicima. Posledice su kod svake žrtve drugačije. Mi znamo koje su posledice seksualnog nasilja.

Naša usluga

Ukoliko ste doživeli seksualno nasilje, kod nas ćete pronaći poverljiv, profesionalni i besplatan savet i podršku. Nezavisno od toga koliko je vremena od nasilnog čina proteklo i od toga da li je podneta tužba ili ne. U tri okruga u kantonu Cirih, nadležni smo za slučajeve kućnog nasilja u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja. Osim toga, savete dajemo rođacima i stručnim licima.

Nudimo

  • psihološke savete
  • podršku u periodu krize
  • pravne savete
  • praćenje tokom krivičnog postupka
  • informacije o pravima i potraživanjima u skladu sa Zakonom o pomoći žrtvama
  • posredovanje u kontaktima sa ostalim stručnjacima (advokaticama, terapeutkinjama itd.)

Savetodavne usluge se pružaju uz telefonsko zakazivanje u okviru savetodavne ustanove. Frauenberatung sexuelle Gewalt je priznata savetodavna ustanova za pomoć žrtvama u okviru kantona Cirih.